Upisi u D.V."Ribica" odvija se kroz čitavu godinu, ovisno o tome da li ima slobodnog mjesta u jaslicama ili vrtičkoj skupini.
 
Cijena 10 satnog mjesečnog boravka djeteta u vrtiću je 600,00 HRK.
 
Za sve ostale informacije obratite se na telefon 098/853-748 ili osobno nas dođite vidjeti i upoznati.
 
Dokumenti potrebni za upis djeteta u vrtić:
  • potvrda o zaposlenosti roditelja/skrbnika
  • potvrda liječnika da dijete može pohađati vrtić/jaslice
  • preslik rodnog lista djeteta
  • preslika osobne iskaznice roditelja/skrbnika
  • potpisan ugovor od strane roditelja/skrbnika
  • potpisana prijavnica od strane roditelja/skrbnika ispunjena sa svim traženim podacima
 
Ugovor i prijavnicu možete skinuti sa ovih stranica.