D.V.RIBICA
Pravilna prehrana je jedan od najvažnijih čimbenika za osiguravanje zdravlja djeteta.
Naša djeca se hrane prema propisanim normativima i pod stalnim smo nadzorom zavoda za javno zdravstvo u Zadru. Od 2009 godine u vrtić smo uveli HACCAP sustav, što znači da imamo stalan nadzor nad higijenom i zdravstvenom ispravnošću hrane.
U vrtiću nudimo četiri obroka dnevno: doručak, voćnu užinu, ručak i poslijepodnevnu užinu.
Sve obroke priprema naša kuharica, teta Denija u našoj kuhinji. Jelovnik je sastavljen prema prehrambrenim standardima i normativima za prehranu djece u dječjim vrtićima