Projekt Mreža ZaDar-mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja.
            Grad Zadar je prijavio projekt pod nazivom Mreža ZaDar-mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja.
            Jedan od partnera je i Dječji vrtić ˝Ribica˝, gdje ćemo kroz ovaj projekt doprinijeti usklađenju stvarnih obiteljskih i poslovnih obveza roditelja.
            Sa ovim projektom želimo unaprijediti svoj rad organiziranjem smjenskog rada, te je radno vrijeme vrtića od  06,30-22,00 sata.
            S ciljem unaprijeđenja usluga, kroz projekt će se organizirati brojne edukacije, te se verificirati odgojno- obrazovni program: Odgoj za održivi razvoj.
            Sa smjenskim radom započinjemo 1.travnja 2019.godine.