Suradnja sa roditeljima
 
Suradnja obitelji i vrtića važan je preduvjet optimalnog razvoja i odgoja djeteta. Kada dijete vidi da roditelji i odgojitelji komuniciraju s uvažavanjem, ono se osjeća sigurnim i voljenim, a informacije koje razmjenjuju odrasli osiguravaju potpunije zadovoljavanje djetetovih potreba, interesa i njegov cjelovit razvoj.
U građenju profesionalnih suradničkih odnosa s roditeljima u našem vrtiću potičemo ravnopravnu komunikaciju i interakciju odgojitelja i roditelja. Podržavamo aktivno sudjelovanje roditelja u realizaciji programa i osiguravanju prava roditelja na vrednovanje postignuća.
Suradnju s roditeljima naš vrtić ostvaruje putem različitih oblika:
  • individualni razgovori
  • roditeljski sastanci
  • panoi
  • predavanje vanjskih suradnika
  • internetska stranica
  • telefon
Kvalitetna suradnja s roditeljima naš je prioritetni zadatak, jer svi imamo istu zajedničku misiju; zdravo, znatiželjno, sretno, veselo i razigrano dijete!