Naši programi

 

- redovni desetosatni program

- kraći program

- program predškole integriran u u desetosatni program

 

U D.V. "Ribica" provodimo:
 - redoviti 10-satni program
 - kraći program ranog učenja engleskog jezika(verificiran od strane Ministarstva), koji provodi prof. Ksenija Milić
 
Program predškolskog odgoja u D.V. "Ribica" verificiran ja od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Cilj nam je vrtić približiti djeci te im omogućiti nesputano i slobodno kretanje i otkrivanje svijeta oko sebe, a u svakoj skupini rade dvije odgojiteljice djece predškolske dobi.
U sklopu redovnog programa potiče se zadovoljavanje dječjih osnovnih tjelesnih i zdravstvenih potreba, razvijanje psihosocijalnih vještina, usvajanja kulturno higijenskih navika, te provode istraživačko spoznajne aktivnosti prema psihofizičkim karakteristikama pojedinog djeteta, uz potpuno individualizirani pristup djetetu.